Reglement KMD Tourclub

Wij conformeren ons aan de statuten van sv KMD, echter door uitsluitend deelname aan de Tourclub wordt geen lidmaatschap van sv KMD verkregen.

Daarnaast hanteren wij de volgende regels:

+ Deelnemers dienen ouder te zijn dan 18 jaar, bij deelnemers jonger dan 18 jaar dient een ouder of verzorger mee te fietsen.

+ Deelnemers moeten minimaal 2 uur achter elkaar kunnen fietsen en gemiddeld 25 km/uur halen.

Deelnemers kiezen ervoor om samen te fietsen, maar onder volledige eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Deelnemers houden zich aan de algemeen geldende verkeersregels. Je bent net als ieder ander een verkeersdeelnemer en je bent wettelijk verplicht je hieraan te houden. De regels zijn ervoor gemaakt om de weg veilig te houden voor alle verkeersdeelnemers.

Blijf beleefd. Niet alle weggebruikers zijn alert op de snelheid waarmee je door het verkeer gaat, hou er dus rekening mee dat niet iedereen even snel reageert.

Veiligheid staat altijd voorop. Wil je een sprintje doen, doe dit dan alleen als de omgeving en situatie het toelaat. Onthoud dat het niet alleen gaat om je eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van andere weggebruikers.

Het dragen van een helm is verplicht.

Een bel op de fiets is verplicht.

Iedere deelnemer zorgt voor een complete en veilige fiets en de benodigde reserveonderdelen voor onderweg.

Iedere deelnemer komt goed voorbereid naar de groepsritten. Dit betekent minimaal met opgepompte banden, gevulde bidons en iets te eten voor onderweg.

Let op het milieu: gooi geen verpakkingen of ander afval weg. Neem het mee in een van je zakjes en gooi het onderweg of thuis in een prullenbak.

Neem je eigen beslissingen en blijf situaties zelf inschatten; als de rest van de groep een gevaarlijke beslissing neemt, betekent het niet dat jij dat ook klakkeloos moet doen.

Denk vooruit; anticipeer op het gedrag van mensen en schat in wat ze willen gaan doen. Houd hier alvast rekening mee in je snelheid.

Als je in een groep rijdt, denk dan ook als groep: schat de situatie in en weet dat de rest van de groep (deels) op jouw aanwijzingen vertrouwt.

Van de deelnemers wordt een register bijgehouden waarin de namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata en shirtmaat zijn opgenomen. Deze gegevens worden uitsluitend voor communicatie binnen de KMD Tourclub gebruikt.

De deelnemers zijn verplicht zich ten opzichte van elkaar en de vereniging redelijk en billijk te gedragen.

Tijdens verenigingsactiviteiten onthouden de deelnemers zich van grof taalgebruik.

Doping, drugs en alcohol passen niet bij de sportieve doelen en worden tijdens de sportieve activiteiten niet genuttigd.

Deelnemers dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.